ห้อง สิรินธารา
ห้องประชุมสัมนา ครบครันด้วยอุปกรณ์ แสง เสียง ทันสมัย พร้อมรองรับการประชุมสัมนาหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ ในทุกโอกาสสำคัญ


ิริน โฮเทล
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
Tel.043-227333
043-227888
043-327333
043-327444